Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Cập nhật lúc : 08:59 26/08/2013  
Nguyễn Xuân Thuần
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013. - 2014
(Áp dụng từ 15/8./2013.... đến 24/8.2013/....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
 7/2

 

   6/4    
2
 7/2

 

  6/4     
3
 7/3

 

  6/3     
4
7/3

 

   6/3    
5
           
Chiều
1
           
2
   

9/2

 

9/3

 
3
   

9/2

 

9/3

 
4
 9/5  

9/1

   9/4  
5
 9/5  

9/1

   9/4  


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ..... phút
....