Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Cập nhật lúc : 09:01 26/08/2013  
Trần Thị Thu Thanh
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
           SINH 6/4
2
         SINH 6/5  SINH 6/2
3
     SINH 6/1    SINH 6/3  SINH 6/3
4
     SINH 6/5    SINH 6/4  SINH 6/1
5
     SINH 6/2      
Chiều
1
  SINH 7/3         
2
   SINH 7/1      SINH 7/3  
3
   SINH7/2      SINH 7/1  
4
         SINH 7/2  
5
         S  


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....