Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Cập nhật lúc : 20:45 23/09/2014  
Thể dục
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 TD 7/2 TD 7/4 TD 8/4     TD 8/2
2  TD 7/2  TD 7/4  TD 8/4      TD 8/2
3  TD 7/1  TD 7/3  TD 8/3      TD 8/1
4  TD 7/1  TD 7/3  TD 8/3      TD 8/1
5            
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....