Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Cập nhật lúc : 09:01 26/08/2013  
Ngô Thị Thủy
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I... NĂM HỌC 2013.. - 201.4.
(Áp dụng từ /.15/..08.. đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
  sinh 9/1     sinh 9/3 sinh 9/3 
2
        sinh 9/4  sinh 9/1
3
   sinh 9/5     sịnh 9/2  sinh 9/4
4
   sinh 9/2     sinh 9/5  
5
           
Chiều
1
    sinh 7/4      
2
    sinh 8/3   sinh 8/3  
3
        sinh 8/5  
4
     sinh 8/5   sinh 8/4  
5
     sinh 8/4    sinh 7/4  


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....