Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Cập nhật lúc : 09:00 26/08/2013  
Lê Thị Mỹ Ngọc
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ..I. NĂM HỌC 2013.. - 2014..
(Áp dụng từ 15/.8/.2013... đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
  9/1  9/4       9/2
2
9/3  9/5         
3
9/4    9/3      9/5 
4
    9/1       
5
    9/2       
Chiều
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....