Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Cập nhật lúc : 08:05 22/09/2015  
TKB học kỳ I - Trần Thị Thu Thanh
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ..I. NĂM HỌC 201.5. - 2016..
(Áp dụng từ .14./..09./...2015. đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...73
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1            
2            
3  73         72
4  71 74 74     73
5  Chào cờ  72  71     SHL
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ..45. phút và nghĩ giải lao 5... phút 
....