Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Thời khóa biểu Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Cập nhật lúc : 08:59 26/08/2013  
Nguyễn Thị Tố Tâm
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ..I. NĂM HỌC 2013.. - 201.4.
(Áp dụng từ /15./.8. đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
     

Hóa-8.2

   
2
     

Hóa-8.1

   
3
           
4
           
5
           
Chiều
1
BDHSG huyện-Hóa 9 Hóa-8.5    

Hóa-8.1

BDHSG huyện-Hóa 9

2

BDHSG huyện-Hóa 9

Hóa-8.2

     

BDHSG huyện-Hóa 9

3

BDHSG huyện-Hóa 9

     

Hóa-8.5

BDHSG huyện-Hóa 9

4
 

Hóa-8.3

   

Hóa-8.3

 
5
 

Hóa-8.4

   

Hóa-8.4

 


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ...45 phút và nghỉ giải lao 5 phút
....