Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Anh văn - Nhạc - MT - Thể dục

Thời khóa biểu Tổ Anh văn - Nhạc - MT - Thể dục

Cập nhật lúc : 08:53 26/08/2013  
Lê Văn Vững
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
(Áp dụng từ /7/10 đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
  6/3  6/5      
2
   6/5  6/5      
3
   6/1        
4
 6/3  6/3  6/1      
5
 6/1          
Chiều
1
   8/2       8/1
2
   8/1        8/2
3
   8/1        8/2
4
           
5
           


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....