Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Anh văn - Nhạc - MT - Thể dục

Thời khóa biểu Tổ Anh văn - Nhạc - MT - Thể dục

Cập nhật lúc : 10:27 19/08/2014  
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2014-2015
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015.
(Áp dụng từ 18/8/ 2014 đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm: Lê Văn Vững
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1       9/1    
2            
3        9/2    
4 9/2          
5  9/1          
Chiều 1   7/1  7/3      
2    7/1  7/1      
3    7/3     7/5  
4          7/5  
5    7/5      7/3  
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút và nghĩ giải lao 05 phút 
....