Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Anh văn - Nhạc - MT - Thể dục

Thời khóa biểu Tổ Anh văn - Nhạc - MT - Thể dục

Cập nhật lúc : 08:50 26/08/2013  
Hà Phong
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
         6/3  
2
         6/5  
3
    6/2      
4
         6/4  
5
     6/1      
Chiều
1
8/5 8/3        
2
 8/4          
3
 8/2  7/5  7/1      
4
   7/2  8/1      
5
   7/3  7/4      


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....