Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Anh văn - Nhạc - MT - Thể dục

Thời khóa biểu Tổ Anh văn - Nhạc - MT - Thể dục

Cập nhật lúc : 08:51 26/08/2013  
Nguyễn Thị Kim Phúc
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013 - 2014
(Áp dụng từ 15/8/2013 đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
Chào cờ      Anh Văn 9/1   Anh Văn 6/2
2
Anh Văn lớp 9/2      Anh Văn 9/1   Anh Văn 6/4
3
Anh Văn lớp 9/2       Anh Văn 6/4 Anh Văn 6/4 
4
      Bồi Dưỡng Anh Văn 9 Anh văn 6/2  
5
 Anh Văn lớp 6/2     BD Anh văn 9   Sinh hoạt lớp 6/2
Chiều
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....