Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tổ Anh văn - Nhạc - MT - Thể dục

Thời khóa biểu Tổ Anh văn - Nhạc - MT - Thể dục

Cập nhật lúc : 08:53 26/08/2013  
Hoàng Hữu Duy
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013.- 2014
(Áp dụng từ /07/10/2013 đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
 Chào cờ   Công dân 9/4       
2
  công dân 9/1  Công dân 9/3      
3
  công dân 9/2         
4
           
5
  công dân 9/5         
Chiều
1
Công dân 8/2        Công dân 7/4 Công dân 8/3 
2
 Công dân 8/5       Công dân 8/1   Công dân 7/2 
3
           
4
Công dân 7/3          Công dân 8/4
5
 Chào cờ         Sinh Hoạt 


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....