Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 8

Thời khóa biểu khối 8

Cập nhật lúc : 12:35 06/10/2014  
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 83
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲI NĂM HỌC 2014 - 2015
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp: 83   Giáo viên chủ nhiệm:HOÀNG NGỌC SƠN
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1  TOÁN  MT  TOÁN CD SINH SỬ 
2  TOÁN AV  CN  CN  AV  HÓA
3  SỬ HÓA    AV  VĂN
4  VĂN  VĂN  SINH    ĐỊA  TC - VĂN
5 CHÀO CỜ VĂN  TOÁN    NHẠC SINH HOẠT
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....