Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 8

Thời khóa biểu khối 8

Cập nhật lúc : 16:58 13/08/2013  
Thời khóa biểu lớp 8.2
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /15/8./.... đến /8/9./..2013..)
Lớp:...8/2. Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           
Chiều
1
CD  AVăn Nhạc   Hóa  Văn  Địa 
2
SỬ  Hóa   văn  CN  Văn  Anh văn 
3
 MT Toán  Văn    Anh văn 
4
 SINH Toán  Sử     Toán Sinh 
5
Chào cờ  CN  Tự chọn     Toán Sinh hoạt


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ..45. phút và nghĩ giải lao 5... phút
....