Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 8

Thời khóa biểu khối 8

Cập nhật lúc : 16:59 13/08/2013  
Thời khóa biểu lớp 8.4
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ INĂM HỌC 2013- 2014
(Áp dụng từ /07/10/2013 đến.... )
Lớp:8/4 Giáo viên chủ nhiệm:Hoàng Hữu Duy
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           
Chiều
1
 VĂN TOÁN  VĂN  SỬ TOÁN   SỬ
2
VĂN  TOÁN  VĂN ANH VĂN  TOÁN  ĐỊA
3
 NHẠC ANH VĂN   CÔNG NGHỆ   HÓA  LÝ
4
MỸ THUẬT CÔNG NGHỆ   ANH VĂN   SINH   CÔNG DÂN
5
CHÀO CỜ   HÓA  SINH      SINH HOẠT


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....