Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 8

Thời khóa biểu khối 8

Cập nhật lúc : 12:07 03/09/2015  
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/4 ( HỒ ĐĂNG HẢI ĐIỆP)
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ  24/ 08 / 2015  đến )
Lớp: 8/4   Giáo viên chủ nhiệm: HỒ ĐĂNG HẢI ĐIỆP
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
CHIỀU 1 AV- VỮNG  VĂN - ÁI AV  - VỮNG CD  - DUY TOÁN - VŨ  TC VĂN - VINH
2  VĂN- ÁI

 VĂN - ÁI

 AV - VỮNG CN  - ĐIỆP HÓA  - TÂM  MT - LÂM
3  VĂN - ÁI  TOÁN - VŨ TOÁN - VŨ    SÌNH - HÀ  HÓA - TÂM
4  ĐỊA - TRINH  TOÁN - VŨ  SỬ - MINH    NHẠC - KHÁNH  LÍ - ĐIỆP
5 CC   SINH - HÀ CN - ĐIỆP   SỬ - MINH SH 
SÁNG 1           TIN  - LONG
2           TIN - LÒNG
3            TD - THUẦN
4            TD - THUẦN
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút và nghĩ giải lao 5 phút 
....