Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 07:50 26/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 48 năm 2018, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018 )

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN 

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15

 NĂM HỌC 2018 - 2019

  I. Kế hoạch trọng tâm:

Tổng kế phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thực hiện chương trình tuần 15

Phân công giáo viên ra đề cương ôn tập học kỳ 1.

Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, cập nhật điểm vào sổ, cổng thông tin.

Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, phòng thiết bị, phòng bộ môn.

GVCN quan tâm hoạt động trên trang trường học kết nối.

Tiếp tục công tác BDHSG. Gặp mặt học sinh đang học bồi dưỡng khối 8.

Tiếp tục công tác dự giờ thăm lớp. 

Kiểm tra sổ đầu bài.

Thiết bị thu xếp lại đồ dùng dạy học, chuẩn bị tất cả các loại hồ sơ liên quan.

Thư viện sắp xếp lại sách, đóng gáy đúng quy định, cập nhật phần mềm thư viện, tăng cường công tác tuyên truyền sách đến học sinh và giáo viên.

Thứ 5 học thao giảng định kỳ 13 giờ 30, 14 giờ 25 họp chuyên môn chung. 15 giờ 10 họp tổ chuyên môn.

Tổ Lý - CN - Sinh - Hóa triển khai chuyên đề tổ.

Tổ Văn triển khai cuộc thi viết thư UPU cho giáo viên và học sinh.

Kiểm tra cập nhật sổ điểm.

Thứ 5 sinh hoạt chuyên môn cụm tại Trần Thúc Nhẫn môn Toán, TD, Mỹ Thuật lúc 13 giờ 30. Giáo viên Toản soạn tiết luyện tập theo giáo án 5 bước mang theo để thảo luận.

Thứ 5 lúc 9 giờ tổ văn triển khai cuộc thi UPU cho học sinh 5 hs/lớp. chia thành 2 nhóm 6/7, 8/9.

 I I. Điều chỉnh - Bổ sung: 

Các tin khác