Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 15:19 28/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 21 năm 2019, từ 20/05/2019 đến 26/05/2019 )

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 40

 NĂM HỌC 2018 - 2019

  I. Kế hoạch trọng tâm:

Họp tổ chuyên môn chuẩn bị cuộc thi sáng tạo khoa học kỷ thuật, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, công tác phân phối chương trình.

Chuẩn bị công tác phần thưởng

Tổng kết hội đồng sư phạm

Tham gia lễ ra trường học sinh lớp 9

Tổng kết phát thưởng

Phân công giáo viên trực hè

Văn thư trả hồ sờ sơ, chứng chỉ TNTHCS tạm thời cho học sinh khối 9

 I I. Điều chỉnh - Bổ sung: 

Các tin khác