Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 22 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 13:18 21/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 39 năm 2020, từ 21/09/2020 đến 27/09/2020 )

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN 

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020)

 I. Kế hoạch trọng tâm:

Thực hiện chương trình tuần 2

Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học.

Tiếp tục dạy BDHSG, dạy hướng nghiệp lớp 9.

Kiểm tra công tác cập nhật hồ sơ sổ sách.

Duyệt các kế hoạch tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch các hoạt động chuyên môn.

Tham gia tập huấn công tác chuyên môn, CV 3280 và thông tư 26, Điều chỉnh lại PPCT theo CV 3280 và TT 26 BGD theo danh

sách và kế hoạch của Sở GD. ngày 24, 25/9.

GV đăng ký đề tài đổi mới, tổ trưởng CM tổng hợp nộp chuyên môn.

Nắm tình hình giáo viên, học sinh sau bảo số 5.

Hoàn tất các hồ sơ cá nhân, cập nhật lịch báo giảng vào sổ, lên mạng.

Các tổ cập nhật kế hoạch tuần, tháng và kế hoạch năm học lên cổng thông tin.

Y tế tăng cường công tác vệ sinh sau bảo. Đảm bảo đầy đủ nước rửa tay, dụng cụ vệ sinh cho học sinh.

Thư viện tăng cường công tác giới thiệu sách, tạo điều kiện cho học sinh tham gia mượn, đọc sách.

Văn thư hoàn tất các loại hồ sơ, chuẩn bị công tác điều tra phổ cập.

Thiết bị vệ sinh các phòng chức năng, cập nhật công tác sử dụng thiết bị, kế hoạch mượn trả đồ dùng dạy học của giáo viên.

Tham gia hiến máu nhân đạo ngày 25/9/2020 tại nhà văn hóa huyện.

Tổ trưởng chuyên môn nghiên cứu phân công dạy thay, trông tiết giáo viên tham gia tập huấn, tham gia hiến máu đảm bảo không có tiết trống.

I I. Điều chỉnh - Bổ sung: 

Các tin khác