Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 07:42 08/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN 

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8

 NĂM HỌC 2018 - 2019

  I. Kế hoạch trọng tâm:

Thực hiện chương trình tuần 8

Tiếp tục công tác nề nếp, vệ sinh.

Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, phòng thiết bị, phòng bộ môn.

Tiếp tục công tác BDHSG. 

Tiếp tục công tác dự giờ thăm lớp. 

Kiểm tra công tác sử dụng đồ dùng dạy học, sổ mượn trả đồ dùng dạy học.

Kiểm tra sổ đầu bài, sổ báo giảng

Thiết bị thu xếp lại đồ dùng dạy học, chuẩn bị tất cả các loại hồ sơ liên quan.

Thư viện sắp xếp lại sách, đóng gáy đúng quy định, cập nhật phần mềm thư viện, tăng cường công tác tuyên truyền sách đến học sinh và giáo viên.

Nhân viên tổng hợp phiếu điều tra phổ cập

Sinh hoạt chuyên môn lúc 9 giờ 00 thứ 5, thao giảng định kỳ.

Ngoại khóa An toàn giao thông 13 giờ thứ 5 11/10/2018.

 I I. Điều chỉnh - Bổ sung: 

Các tin khác