Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 09:05 08/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

- họp giao ban tổ văn phòng

- Thu phiếu điều tra phổ cập

- Làm phổ cập

- Nộp danh bạ số điện thoại của học sinh toàn trường cho PGD

- Cho học sinh rút bằng TNTHCS

- Tham gia ngoại khóa ATGT.

Các tin khác