Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 17 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 08:04 09/05/2022  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 19 năm 2022, từ 09/05/2022 đến 15/05/2022 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- báo cáo kết quả điểm thi

- Tiếp tục triển khai học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

- Cập nhật công văn đi đến.

Các tin khác