Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 09:17 22/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 17 năm 2019, từ 22/04/2019 đến 28/04/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Chuẩn bị các biểu mẫu thi HKII

- Rà soát lại hồ sơ lớp 9.

- cập nhật công văn đi đến.

Các tin khác