Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 22 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 08:13 14/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 38 năm 2020, từ 14/09/2020 đến 20/09/2020 )

- Cập nhật cổng thông tin, báo cáo đầu năm

- Chuẩn bị biên bản họp phụ huynh đầu năm

- Phát sổ điểm cá nhân và mẫu 1PT cho GV

- Cập nhật công văn đi đến

Các tin khác