Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 6

Thời khóa biểu khối 6

Cập nhật lúc : 06:46 09/09/2016  
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6/3 - NĂM HỌC 2016 - 2017
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017
(Áp dụng từ ..22/08/2016 đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:   HOÀNG NGỌC SƠN
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1

 CHÀO CỜ

 CN  SINH   TOÁN  SINH 
2  TOÁN   SỬ CN    TOÁN   VĂN
3 NHẠC   AV LÝ     TC(TOÁN) TOÁN 
4  VĂN  AV  VĂN    AV TC(VĂN) 
5  MỸ THUẬT  ĐỊA VĂN    CD  SINH HOẠT 
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....