Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 6

Thời khóa biểu khối 6

Cập nhật lúc : 16:48 20/08/2014  
LỚP 6/4
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .1.. NĂM HỌC 2014.. - 2015..
(Áp dụng từ18 /..8./..2014.. đến /./....)
Lớp:...6/4   Giáo viên chủ nhiệm:.TRẦN THỊ DIỆP MINH TUYỀN..
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CHÀO CỜ  CÔNG DÂN  CÔNG NGHỆ    SỬ  SINH 
2  TOÁN  SINH NHẠC    ANH VĂN  TOÁN 
3  VĂN ANH VĂN   TOÁN   MĨ THUẬT  VĂN 
4 VĂN  TOÁN   ANH VĂN    ĐỊA VẮN
5 LÝ  CÔNG NGHỆ        SINH HOẠT 
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45... phút và nghĩ giải lao .5.. phút 
....