Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 6

Thời khóa biểu khối 6

Cập nhật lúc : 16:56 13/08/2013  
Thời khóa biểu lớp 6.4
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
(Áp dụng từ /15./.08/ 2013. đến  nay)
Lớp:6/4 Giáo viên chủ nhiệm:Hồ Đăng Hải Điệp
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
 chào cờ toán   công nghệ  thể dục toán  văn 
2
lý   văn tự chọn  toán   thể dục  sinh  anh văn
3
văn   công nghệ  nhạc tin   anh văn  anh văn
4
 sử  địa  văn  tin   mỹ thuật sinh 
5
 công dân  toán  văn     sinh hoạt 
Chiều
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....