Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 7

Thời khóa biểu khối 7

Cập nhật lúc : 17:13 26/09/2014  
TKB LỚP 7/5
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1... NĂM HỌC 201.4. - 201..5
(Áp dụng từ .16./...9/..2014.. đến /./....)
Lớp:..7/5..   Giáo viên chủ nhiệm:ĐÀO THỊ HƯỜNG...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1 MỸ THUẬT  SỬ  SINH  TIN  ĐỊA  VĂN 
2 TOÁN  CÔNG NGHỆ  V ĂN TIN  TOÁN  VĂN 
3 NHẠC   TOÁN  ANH  TD  TOÁN  SỬ 
4 VĂN  SINH  ĐỊA  TD  AV  LÝ 
5 CC  AV  GDCD    CÔNG NGHỆ  SHL 
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....