Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 7

Thời khóa biểu khối 7

Cập nhật lúc : 21:45 18/01/2015  
LỚP 7/5
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II... NĂM HỌC 201.4. - 2015..
(Áp dụng từ ..12/.01/.2015 đến /./....)
Lớp:..7/5..   Giáo viên chủ nhiệm:.ĐÀO THỊ HƯỜNG..
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1       TIN     
2       TIN     
3       TD     
4       TD     
5            
Chiều 1 TOÁN  ĐỊA  AV    SỬ  N.VĂN 
2  NHẠC