Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 7

Thời khóa biểu khối 7

Cập nhật lúc : 16:57 13/08/2013  
Thời khóa biểu lớp 7.3
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:.... Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
 Thể dục          
2
 Thể dục          
3
 Tin           
4
Tin           
5
           
Chiều
1
 Văn Sinh   Văn     Anh Văn  Sử 
2
 Toán  Lý  Văn   Sinh  Địa 
3
Toán  Công Nghệ Anh Văn    Địa  Toán 
4
Công Dân   Toán Nhạc      Anh Văn Văn 
5
Chào cờ   Mỹ Thuật  Sử   Công Nghệ   Sinh hoạt


Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....