Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 08:18 05/08/2019  

Kế hoạch tháng 8 năm 2019

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

              TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

                      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 - NĂM 2019


I. Kế hoạch trọng tâm:

Họp hội đồng đầu năm, trả phép.

Tham gia bồi dưỡng chính trị hè 2019.

Biên chế lớp học  các khối lớp, PCCM, phân TKB…

Tổ chức tập trung học sinh kiểm tra lên lớp, xét lên lớp,

Tổ chức tập trung học sinh tựu trường, lao động vệ sinh trường lớp, học sinh tham gia sinh hoạt tổ chức các hoạt động đầu năm học.

Ổn định nề nếp tổ chức lớp học, nề nếp chuyên môn của nhà trường.

Thực hiện đảm bảo quy chế giảng dạy, hồ sơ, sổ sách.

GVCN tăng cường chỉ đạo công tác tự quản của học sinh 15 phút đầu giờ.

Tổng phụ trách Đội, đội trực cờ đỏ theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời những học sinh vi phạm nề nếp đầu năm.

GVCN, GVBM chấn chỉnh nề nếp học sinh đặc biệt là các tiết học đầu.

Tổ chức phân công ôn tập thi lên lớp.

Tổ chức xét kết quả kiểm tra lại, vào điểm học bạ học sinh diện kiểm tra lại.

Phân công chuyên môn, sắp xếp TKB.

Tổ chức sinh hoạt tổ  chuyên môn, phổ biến một số quy định trong chuyên môn. Sắp xếp lại PPCT

Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, chú trọng đến chuẩn kỹ năng kiến thức của môn học theo theo quy định.  

Chỉ đạo giáo viên lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

Xây dựng kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học của năm học.

Chỉ đạo giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hoàn thành những sai sót ở sổ điểm, hồ sơ học bạ.

Thực hiện chương trình dạy học Tuần 1 từ 19.8.2019.

Thực hiện chương trình dạy học: Tuần 1, Tuần 2.

Hoàn thành xây dựng các chỉ tiêu chất lượng mũi nhọn, chất lượng bộ môn, chất lượng mũi nhọn các môn học và hai mặt chất lượng của các lớp.

Các tổ chuẩn bị kế hoạch kiểm tra toàn diện, chuyên đề, thực hiện chuyên đề trong năm học.

Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cho công tác khai giảng năm học 2019 - 2020.

Sinh hoạt chuyên môn: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cá nhân, Kế hoạch tổ chuyên môn; Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học.

Họp liên tịch chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới.

Chỉ đạo Văn thư hoàn thành sổ điểm cá nhân, danh sách học sinh các khối lớp, cấp phát các loại hồ sơ sổ sách, văn phòng phẩm. Rà soát các loại hồ sơ, làm bổ sung hồ sơ phổ cập năm 2019.

Thư viện: chuẩn bị sách, giáo án, sổ sách để đảm bảo phục vụ công tác dạy - học ngay từ đầu năm học.

Thiết bị: sắp xếp đồ dùng bộ môn, công bố danh mục thiết bị, sắp xếp phòng thực hành, sửa chửa máy tính các phòng thực hành, phòng bộ môn.

II. Điều chỉnh - Bổ sung:


Các tin khác