Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 10:18 06/09/2021  

Kế hoạch tháng 9 năm 2021

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 - NĂM 2021

I. Kế hoạch trọng tâm:

- Hoàn thiện phân công chuyên môn, thời khóa biểu, phân công dạy BD học sinh giỏi.

- Biên chế lớp học các khối lớp, PCCM, phân TKB…

- Tổ chức tập huấn lại một số phần mềm và ứng dụng hỗ trợ dạy học trực tuyến.

- GVCN tăng cường công tác nắm bắt học sinh, thành lập nhóm zalo, messenger, gmail hướng dẫn học sinh tham gia học trực tuyến.

- Ổn định nề nếp tổ chức lớp học, nề nếp chuyên môn của nhà trường.

- Thực hiện đảm bảo quy chế giảng dạy, hồ sơ, sổ sách.

- Tổ chức Hội nghị tổ  chuyên môn, phổ biến một số quy định trong chuyên môn. Sắp xếp lại KHDH theo CV 3820, CV5512, TT 26, TT 22 BGD

- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, chú trọng đến chuẩn kỹ năng kiến thức của môn học theo theo quy định.  

- Chỉ đạo giáo viên lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học của năm học.

- Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hoàn thành những sai sót ở sổ điểm, hồ sơ học bạ.

- Thực hiện chương trình dạy học Tuần 1 từ 06.9.2021.

- Thực hiện chương trình dạy học: Tuần 1, 2, 3, 4.

- Hoàn thành xây dựng các chỉ tiêu chất lượng bộ môn, chất lượng mũi nhọn các môn học và hai mặt chất lượng của các lớp.

- Các tổ xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện, chuyên đề, thực hiện chuyên đề trong năm học.

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cho công tác khai giảng năm học 2021 - 2022.

- V ăn thư hoàn thành sổ điểm cá nhân, danh sách học sinh các khối lớp, cấp phát các loại hồ sơ sổ sách, văn phòng phẩm. Rà soát các loại hồ sơ, làm bổ sung hồ sơ phổ cập năm 2021.

- Thư viện: chuẩn bị sách, giáo án, sổ sách để đảm bảo phục vụ công tác dạy - học ngay từ đầu năm học.

- Thiết bị: sắp xếp đồ dùng bộ môn, công bố danh mục thiết bị, sắp xếp phòng thực hành, sửa chửa máy tính các phòng thực hành, phòng bộ môn, chuẩn bị thiết bị hỗ trợ dạy trực tuyến.

II. Điều chỉnh - Bổ sung:

 

 

 

Các tin khác