Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 11 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu Trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 07:49 03/09/2019  

Kế hoạch tháng 9 năm 2019

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 - NĂM 2019 

I. Kế hoạch trọng tâm:

Tăng cường công tác duy trì số lượng.

Tiếp tục xây dựng nề nếp lớp, nề nếp học tập bộ môn, tăng cường kiểm tra dụng cụ học tập bộ môn.

Thực hiện chương trình dạy học: Tuần 3, 4, 5, 6.

Triển khai công tác dự giờ thăm lớp, kiểm tra chuyên đề.

Tiếp tục kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi khối 7, 8, 9.

Giáo viên bộ môn thực hiện công tác dự giờ thăm lớp.

Chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2019 - 2020.

Tham gia công tác tập huấn tại Phòng GD-ĐT.

Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên đề, thanh tra toàn diện học kỳ I, năm học.

Tổ chức thao giảng định kỳ tháng 9.

Giáo viên chủ nhiệm khối 6 ghi thông tin học sinh vào học bạ.

Hoàn chỉnh và cập nhật các loại hồ sơ sổ sách theo quy định của nhà trường từ cá nhân đến tổ chuyên môn.

Tiếp tục chỉ đạo cập nhật kế hoạch tuần, tháng, thời khóa biểu, lịch báo giảng, kế hoạch công tác của nhân viên, giáo viên và các tổ chuyên môn.

Duyệt kế hoạch cá nhân, tổ chuyên môn.

Tiếp tục chỉ đạo dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, phòng học bộ môn, phòng thực hành.

Phối hợp thực hiện các công việc chuẩn bị khai giảng năm học mới, chuẩn bị Hội nghị cán bộ - viên chức năm học, Hội nghị các đoàn thể.

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học bậc THCS.

Triển khai dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh vật.

Triển khai công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.

Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề năm học 2019 - 2020.

Văn thư: hoàn thiện các sổ điểm, các biểu mẫu, học bạ, danh sách học sinh, cập nhật cổng thông tin điện tử, hồ sơ phổ cập năm 2019.

Thiết bị: chuẩn bị đồ dùng phục vụ dạy học, theo dõi việc mượn trả, sử dụng thiết bị và theo dõi tình hình dạy học ở các phòng bộ môn, thực hành; phối hợp với tổ

chuyên môn phân công giáo viên sắp xếp phòng thực hành, thiết bị dạy học. Rà soát hồ sơ thiết bị dạy học do Sở GD-ĐT trang cấp từ năm 2015 đến 2019 chuẩn bị cho

công tác kiểm tra.

Thư viện: tiếp tục phục vụ mượn trả sách của giáo viên và học sinh, cập nhật danh mục sách mua sắm bổ sung. hoàn tất báo cáo thư viện đạt chuẩn báo cáo Phòng GD.

II. Điều chỉnh - Bổ sung:


Các tin khác