Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:39 23/08/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

   PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT                                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 01/KH-THCS                                                                                                 

                                                                                                                              Quảng Thành, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2017-2018

 

Thực hiện thông tư liên tịch số: 03/2000/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của  bộ y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác Y tế Trường học.

Căn cứ công văn số: 8210/BGDĐT-HSSV ngày 6 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh -sinh viên,giáo dục thể chất và y tế trường học.

Căn cứ quyết định số 73/2007QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Y tế Trường học.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018. Trường THCS Đặng Tất xây dựng kế hoạch hoạt động Y tế trường học năm học 2017-2018 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Hoạt động y tế trường học nhằm bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho học sinh, cán bộ giáo viên, và nhân viên nhà trường theo đúng Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật giáo dục, Luật chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, Luật lao động.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC:

            1. Quản lý và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường, cụ thể:

            - Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và phân loại sức khoẻ cho học sinh 1 lần/1năm  (vào đầu năm học) do trạm y tế xã Quảng Thành và trung tâm y tế Huyện khám.

            -  Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe của học sinh.
             -  Mua, bảo quản và cấp phát thuốc theo quy định.

            -  Sơ cứu và cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định của Bộ Y Tế, chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.

2. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh. Vận động học sinh tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện.

3. Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh tường học, vệ sinh môi trường, xây dựng trường học “Xanh-Sạch-Đẹp”, phòng chống các dịch bệnh như: dịch sốt xuất huyết, dịch cúm A H5N1,H1N1, H7N9 các bệnh, tật học đường (bệnh cận thị, cong vẹo cột sống…), đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

4.Phối hợp với trạm y tế và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học, xây dựng môi trường, trường học an toàn lành mạnh.

5. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ.

6. Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC:
          
1. Về cơ sở vật chất: phòng y tế riêng

           2. Nhân lực: Hiện nay nhà trường đã có cán bộ y tế chuyên trách.
           3. Kinh phí hoạt động: Chủ yếu là nguồn quỹ bảo hiểm y tế của học sinh để lại trường.

           IV. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC: 2017-2018:

 

Thời gian

 

 

 

Nội dung công việc

 

Địa điểm

 

Đối tượng

 

Dự trù kinh phí

 

Phụ trách công việc

 

Người

phối hợp

 

 

 

 

Tháng       8

Kiểm tra và tổ chức lao động vệ sinh trường lớp đầu năm học.

Khuông viên trường

HS toàn trường

 

 

HT

YTHĐ

 

GVCN

Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học 2017-2018

 

 

 

Phụ trách y tế

 

Kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất trong nhà vệ sinh học sinh ( mua vim tẩy rửa, thay các vòi nước rửa tay bị hỏng).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ trách y tế

Bảo vệ

 

Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Sân trường

CBGV,NV và HS Toàn trường

2.000.000 đ

Phụ trách y tế

TPT,GVCN

Lập các biểu mẫu theo dõi về công tác y tế theo thông tư số 13/2016

 

 

100.000 đ

Phụ trách y tế

 

Xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo PC dịch, thành lập ban sức khỏe năm 2017-2018

 

 

 

Phụ trách y tế

 

Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất

Tại phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

CBGV toàn trường

 Lên dự trù mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế  đầu năm.

 

 

2.000.000đ

Phụ trách y tế

KT

Tháng 9

Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh.

 

HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

 

GVCN

Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất.

Tại phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

CBGV toàn trường

Lên kế hoạch tổ chức khám sức định kỳ cho khối đầu cấp.

Tại phòng y tế

GV-HS toàn trường

1.000.000 đ

Trạm y tế

Phụ trách y tế

Xây dựng KH tuyên truyền Tật khúc xạ học đường, bệnh Cong vẹo cột sống

Họp HĐSP, Trước cờ

SH lớp,

 

CBGV,NV-Học sinh

2.000.000 đ

Phụ trách y tế

TPT-GVCN

Tiến hành cân đo học sinh,tính chỉ số BMI học kỳ I

Phòng y tế

 

 

Phụ trách y tế

 

Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

 

 

 

Phụ trách y tế

 

Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng8, 9.

 

 

 

Phụ trách y tế

 

 

 

 

Tháng 10

Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, KT vệ sinh .

 

HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

GVCN

Khám và sơ cấp cứu cho HS tai nạn ốm đau đột xuất

Phòng y tế

GV-HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trương.

Sân trường

GV-HS toàn trường

 

1.000.000 đ

Phụ trách y tế

 

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

Sân trường

CBGV,NV và HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

TPT,

GVCN

Xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh Sốt xuất huyết lần 2

 

 

 

 

 

 

Phụ trách y tế

 

Tuyên truyền phòng chống bệnh Sốt xuất huyết đợt 2

Sân trường

CBGV,NV và HS toàn trường

1.000.000 đ

Phụ trách y tế

TPT,

GVCN

Tổ chức thao vét bọ gậy khu vực quanh trường

Khu vực xung quanh trường

 

Học sinh K9

 

 

Phụ trách y tế

CBGV toàn trường

Tiếp tục cân đo học sinh,tính chỉ số BMI học kỳ I

Tại phòng y tế

 

 

Phụ trách y tế

 

Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

 

 

 

 

Phụ trách y tế

 

Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 10.

 

 

 

Phụ trách y tế

 

 

 

Tháng  11

 

Tổng vệ sinh trường lớp, kiểm tra vệ sinh hằng tuần.

 

Học sinh toàn trường

 

Phụ trách y tế

TPT

GVCN

Khám và sơ cấp cứu cho HS tai nạn ốm đau đột xuất

Phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

 

Tuyên truyền phòng chống bệnh phong.

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

Sân trường

CBGV,NV và HS toàn trường

1.000.000 đ

Phụ trách y tế

TPT,

GVCN

Xây dựng KH hưởng ứng tháng PC HIV/AIDS.

 

 

 

 

 

Phụ trách y tế

 

Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế…

 

 

 

Phụ trách y tế

 

Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 11.

 

 

 

Phụ trách y tế

 

 

 

Tháng  12

 

Lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, KT vệ sinh

 

 

HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

 

Khám và sơ cấp cứu cho HS tai nạn ốm đau đột xuất

Phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

 

Tuyên truyền HIV/AIDS, Tổ chức ngoại khóa về SKSS-HIV/AIDS.

Sân trường

GV-HS toàn trường

 

4.000.000 đ

Phụ trách y tế

TPT,GVCN

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

Trước cờ

SH lớp

GV-HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

TPT,GVCN

Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế.

Phòng YT

 

 

Phụ trách y tế

KT, TPT

Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 12, Báo cáo sơ kết hoạt động YTTH học kì I

 

 

 

Phụ trách y tế

 

 

 

Tháng 1

Lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh

 

 

HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

 

GVCN

 

Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất

Tại phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

 

Tuyên truyền phòng chống các bệnh đường tiêu hóa.

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

Trước cờ

SH lớp

HS toàn trường

1.000.000 đ

Phụ trách y tế

 

TPT, GVCN

Lên dự trù mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế học kỳ II.

 

 

1.000.000 đ

Phụ trách y tế

KT

Tiến hành cân đo học sinh,tính chỉ số BMI học kỳ II

Tại phòng y tế

 

 

Phụ trách y tế

 

Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …

 

 

 

Phụ trách y tế

 

Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 1.

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 2

Tổng vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh

 

 

Học sinh

 

 

Phụ trách y tế

GVCN

Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất

Tại phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

 

Xây dựng kế hoạch về tuyên truyền phòng chống bệnh Cúm A(H5N1), Cúm A(H7N9), Cúm A( H1N1), bệnh Rubella

Trước cờ

SH lớp

GV-HS toàn trường

1.000.000 đ

Phụ trách y tế

 

Tiếp tục cân đo học sinh,tính chỉ số BMI học kỳ II

Phòng y tế

 

 

Phụ trách y tế

TPT

Tổng vệ sinh môi trường, trường lớp trước khi nghĩ tết âm lịch.

 

GV-HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

 

Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 2.

 

 

 

Phụ trách y tế

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 3

Tổng vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh

 

 

 

Học sinh K6

 

 

Phụ trách y tế

 

GVCN

Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất

Phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

 

Kiểm tra đột xuất vệ sinh một số lớp học

Lớp

Học sinh

 

Phụ trách y tế

TPT, GV trực

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống bệnh Lao, bênh Phong

 

 

 

Phụ trách y tế

 

Tuyên truyền phòng chống các bệnh Lao.

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường….

Trước cờ

Sinh hoat lớp

GV-HS toàn trường

1.000.000 đ

Phụ trách y tế

TPT Đội

GVCN

Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 3.

 

 

 

Phụ trách y tế

 

 

Tháng 4

Lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh

 

 

Học sinh

 

Phụ trách y tế

GVCN

Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất

Tại phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

 

Tuyên truyền VSATTP, phòng chống tai nạn thương tích

Trước cờ

SH lớp

GV-HS toàn trường

 

1.000.000 đ

Phụ trách y tế

TPT,GVCN

Tiêm vắc xin uống ván cho HS nữ K9 mũi 1

TYT Quảng Thành

HS nữ khối 9

 

Phụ trách y tế

CBYT trường

Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 4.

 

 

 

Phụ trách y tế

 

 

 

Tháng 5

Tổng vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh

Sân trường

Học sinh toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

 

GVCN

Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất

Tại phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

 

Tuyên truyền bệnh tiêu chảy cấp, phòng chống dịch bệnh mùa hè

Trước cờ SH lớp

Học sinh

1.000.000 đ

Phụ trách y tế

 

Tiêm vắc xin uống ván cho HS nữ K9 mũi 2

TYT Quảng Thành

HS nữ khối 9

 

Trạm y tế

Phụ trách y tế

Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế.

Phòng y tế

 

 

Phụ trách y tế

 

Làm báo cáo công tác y tế tháng 05.

Tổng hợp báo cáo tổng kết hoạt động Y tế trường học.

 

 

 

Phụ trách y tế

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động y tế trường học của trường THCS Đặng Tất. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì trở ngại và vướng mắc thì sẽ điều chỉnh, bổ sung để triển khai thực hiện phù hợp. /.                                                                   

           Hiệu trưởng                                                                                                                                   Người lập                       

 

 

 

       Phan Đình Quốc Nghĩa                                                                                                                  Đặng Thị Hiền