Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 21:52 22/08/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

Số: 01/KH-THCS Đặng Tất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                                          Quảng Thành, ngày 22  tháng 08 năm 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2016-2017

            Thực hiện thông tư liên tịch số: 03/2000/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác Y tế Trường học.

Căn cứ quyết định số 73/2007QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Y tế Trường học.

            Trường THCS Đặng Tất xây dựng kế hoạch Y tế Trường học năm học: 2016-2017 với các nội dung như sau:

           

      I. MỤC TIÊU & CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

1. Mục tiêu:

- Trang bị những đồ dùng thiết yếu cho phòng y tế.

- Quản lí và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường cho học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Tuyên truyền, giáo dục tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, CBGV-CNV nhà trường và cha mẹ học sinh. Vận động học sinh tham gia BHYT.

- Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học, thực hiện sơ cứu – cấp cứu ban đầu.

- Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn nghiệp vụ.

- Sơ kết, tổng kết và báo cáo  kết quả công tác y tế trường học theo quy định.

2. Chỉ tiêu:

- Tủ thuốc y tế được trang bị nhưng dụng cụ, thuốc thiết yếu cơ bản như: bông, băng, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, dầu gió, nẹp…

- Toàn thể học sinh trong trường được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/ năm,

- CB – GV – CNV và học sinh biết cách phòng, phát hiện và xử trí một số bệnh, tật thường gặp. Tăng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT.

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời.Thực hiện kiểm tra vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường phòng các dịch bệnh.

- Thực hiện kịp thời các chỉ đạo của ngành y tế địa phương

-Thực hiện sơ kết, tổng kết  và báo cáo kết quả công tác y tế đúng thời gian quy định.

       II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC:

1. Quản lý và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường, cụ thể:

a. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe cho học sinh 1 lần / 1 năm (vào đầu năm học).

b. Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi học sinh sức khỏe của học sinh;

c. Mua, bảo quản và cấp phát thuốc theo quy định;

d. Sơ cứu và cấp cứ ban đầu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Bộ Y tế; Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.

2. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh. Vận động học sinh tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện.

3. Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, xây dựng trường học “Xanh –Sạch – Đẹp”, phòng chống các dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, dịch cúm A H5N1, H1N1, các bệnh, tật học đường (bệnh cận thị, gù vẹo cột sống…), đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

4. Phối hợp với Trạm Y tế, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động khác, xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

5. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ.

6. Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC  NĂM HỌC: 2016-2017:

Tháng

Nội dung công việc

Đối tượng

Dự trù

kinh phí

Phụ trách

công việc

Duyệt lãnh đạo

Tháng

8/2016

- Tổng vệ sinh môi trường, trường học trước khi vào học chính thức.

GV-HS toàn trường

 

CB Y tế

Hiệu trưởng

 

- Lập mẩu sổ sách y tế năm học 2016-2017

 

 

CB Y tế

 

- Thanh toán chế độ BHTN học sinh trong hè

 

 

CB Y tế

 

- Lên dự trù mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế  đầu năm.

 

1.000.000đ

CB Y Tế

Kế toán

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt dộng Y tế trường học năm học 2016-2017

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh.

GV-HS toàn trường

 

CB Y Tế

TPĐ

 

 

 

- Mua một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác vệ sinh môi trường, văn phòng phẩm.

 

200.000đ

Phụ trách y tế

 

Tháng 9/2016

- Tổ chức ký cam kết an toàn giao thông

GV-HS toàn trường

 

Hiệu trưởng

TPT Đội

 

-  Kiện toàn ban sức khỏe trong trường học.

 

 

Hiệu trưởng

 

- Tuyên truyền phòng bệnh cận thị, cong vẹo cột sống trong học sinh

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

GV-HS toàn trường

 

TPT – PTYTế

GVCN

 

- Lên kế hoạch tổ chức khám sức định kỳ cho khối đầu cấp.

GV-HS toàn trường

1.500.000đ

Phụ trách y tế

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

 

 

Phụ trách y tế

 

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 09/2016

 

 

Cán bộ y tế

 

 

 

Tháng 10/2016

- Làm sổ  KCB ban đầu cho học sinh khối 6.

 

 

Phụ trách y tế

 

-   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

GV-HS toàn trường

 

BGH

Phụ trách y tế

 

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

GV-HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

 

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế ….

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 10/2016.

 

 

Phụ trách y tế

 

Tháng 11/2016

- Tổ chức ngoại khóa về các hoạt đông phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

HS Khối 8,9

3.000.000

GV Sinh - CD

TPT-YT

 

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh phong.

HS

toàn trường

200.000đ

Phụ trách y tế

GVCN

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 11/2016

 

 

Phụ trách y tế

 

Tháng 12/2016

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

GV-HS toàn trường

 

 

TPT Đội

Phụ trách y tế

 

 

 

-Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế.

 -Tập hợp báo cáo sơ kết học kỳ 1

 

 

Phụ trách y tế

 

- Tổng vệ sinh môi trường trường học, chuẩn bị cho công tác thi học kỳ I

GV-HS toàn trường

 

CB Y Tế - TPT

 

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 12/2016

 

 

Phụ trách y tế

 

Tháng 01/2017

- Tuyên truyền phòng chống các bệnh đường tiêu hóa.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

GV-HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

TPT-GVCN

 

- Lên dự trù mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế học kỳ II.

 

1.000.000đ

CB Y Tế

Kế toán

 

- Tổng vệ sinh môi trường, trường lớp trước khi nghĩ tết âm lịch.

GV-HS toàn trường

 

 

Phụ trách y tế

TPT

 

- Đón đoàn kiểm tra Y tế trường học

 

 

Hiệu trưởng

Phụ trách y tế

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 01/2017

 

 

Phụ trách y tế

 

 

Tháng 02/2017

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

 

GV-HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

TPT - GVCN

 

- Mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế.

 

 

Phụ trách y tế

KT

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 02/2017

 

 

Phụ trách y tế

 

 

 

 

Tháng 03/2017

- Tuyên truyền phòng chống bệnh lao.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

GV-HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

TPT - GVCN

 

- Kiểm tra xử lý môi trường chuẩn bị cho kế hoạch 26/03/2017

 

1.500.000đ

BGH- TPT

Phụ trách y tế

 

- Tham gia phụ vụ y tế trong KHPĐ của cấp trường, cấp Huyện.

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 03/2017

 

 

Phụ trách y tế

 

 

Tháng 04/2017

- Tổ chức ngoại khóa về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. (Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng VSATTP)

GV-HS toàn trường

1.500.000đ

CBYT-TPT

GV sinh

 

- Tuyên truyền các bệnh dịch mùa hè.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

GV-HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

TPT - GVCN

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 04/2017

 

 

Phụ trách y tế

 

Tháng 05/2017

- Tổng vệ sinh môi trường trường học, chuẩn bị cho công tác thi học kỳ II và nghĩ hè.

GV-HS toàn trường

1.500.000đ

CB Y Tế - TPT

CBPT lao động

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

 

 

Phụ trách y tế

 

-Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế.

- Làm báo cáo công tác y tế tháng 05/2017

- Tổng hợp báo cáo tổng kết hoạt động Y tế trường học.

 

 

Phụ trách y tế

 

            Trên đây là kế hoạch tổng thể thực hiện nhiệm vụ công tác y tế trường học năm học 2016-2017 của Trường THCS Đặng Tất trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ xảy ra nhiều yếu tố khách quan nhà trường tiếp tục điều chỉnh kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Quảng Thành, ngày 22 tháng 08 năm 2016

            HIỆU TRƯỞNG                                                                                                               Trách Y Tế       

                                                                                                                       

 

       Đặng Thị Hiền