Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 14 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Thông báo về việc lấy ý kiến của Hội đồng sư phạm đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quảng Điền về việc tổ chức lấy ý kiến trong đội ngũ cán bộ, giáo ...

Trang 4/7
1 2 3 4 5 6 7
Các mục tin khác