Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tin học - Thể dục

Thời khóa biểu Tin học - Thể dục

Cập nhật lúc : 08:11 26/08/2013  
Thời khóa biểu môn Tin học
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
(Áp dụng từ 15/08/2013 đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1

7.2 

7.4 8.1  6.3   8.2 8.3 
2
7.2  7.4 8.1 6.3  8.2  8.3
3
7.3

7.1 

8.5   6.4  7.5 8.4 
4
7.3 7.1 8.5   6.4  7.5 8.4 
5
           
Chiều
1
           
2
9.5  6.2 9.1    6.5   
3
9.5   6.2 9.1    6.5  
4
9.4  6.1 9.2     9.3  
5
9.4   6.1  9.2    9.3  


Ghi chú:
Mỗi tiết học có 45 phút và nghỉ giải lao 05 phút.