Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu Tin học - Thể dục

Thời khóa biểu Tin học - Thể dục

Cập nhật lúc : 08:08 26/08/2013  
Thời khóa biểu môn Thể dục
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
(Áp dụng từ /15/08/2013 đến /./....)
   
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1
7.3 7.1   8.5 6.4 7.5   8.4
2
7.3 7.1  8.5 6.4 7.5  8.4
3
7.2  7.4  8.1 6.3 8.2  8.3
4
7.2 7.4  8.1 6.3   8.2  8.3
5
           
Chiều
1
           
2
9.4  6.1  9.1    6.5   
3
9.4  6.1 9.1   6.5  
4
9.5  6.2 9.2     9.3  
5
9.5   6.2 9.2   9.3  


Ghi chú:
Mỗi tiết học có 45 phút và nghỉ giải lao 05 phút