Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biếu khối 9

Thời khóa biếu khối 9

Cập nhật lúc : 09:26 08/09/2015  
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 93 NĂM HỌC 2015 - 2016
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015- 2016
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:93   Giáo viên chủ nhiệm:HOÀNG NGỌC SƠN
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 CC SỬ  LÝ  VĂN SINH
2

 TOÁN

 AV  NHẠC  C NGHỆ  HÓA  VĂN
3  AV  ĐỊA  TOÁN    VĂN  TOÁN
4  VĂN  SINH  HÓA    ĐỊA  SH
5  VĂN  CD  TC-TOÁN    TOÁN  
Chiều 1            
2    TD        
3    TD        
4    TIN        
5    TIN        
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....