Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biếu khối 9

Thời khóa biếu khối 9

Cập nhật lúc : 08:52 10/02/2014  
LỚP 9/3
Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .II.. NĂM HỌC 2013.. - 2014..
(Áp dụng từ 6/..8./2014.... đến /./....)
Lớp: 9/3   Giáo viên chủ nhiệm:Hồ Phi Vũ
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1  CC CÔNG NGHỆ SỬ VĂN SINH SINH
2  LÍ  ANH VĂN  CÔNG DÂN  VĂN  ĐỊA  SỬ
3  HÓA  LÍ  HÓA  MĨ THUẬT  VĂN  VĂN
4  TOÁN  TOÁN  ANH VĂN    VĂN  SH
5  TOÁN  TOÁN        
Chiều 1         THỂ DỤC  
2          THỂ DỤC  
3          TIN  
4          TIN  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 45 phút và nghĩ giải lao 5 phút 
....