Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 21:42 19/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 21 năm 2019, từ 20/05/2019 đến 26/05/2019 )

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN 

                  TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

                                   

                                            KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 40

                                                NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 
(20/05/2019)

7h30 – Họp chuyên môn.

Điều chỉnh sai sót sau kiểm tra chéo hồ sơ các khối lớp 6, 7, 8.

Ký hoàn chỉnh học bạ.

GV nộp các loại hồ sơ cá nhân, hồ sơ của lớp, hồ sơ chủ nhiệm, hồ sơ của tổ chuyên môn tại Văn thư; hồ sơ Chi Đội nộp tại TPT.

Hoàn thành các báo cáo của nhà trường.

Nộp hồ sơ thi đua, khen thưởng lên Phòng GD&ĐT.

9h30 - Trang hoàng hoạt động ngoại khóa “Rung chuông vàng – Phòng chống dịch bệnh và phòng chống HIV – AIDS”. Thành phần: Thầy Lâm, Thầy Phúng, Thầy Hiền, Thầy Thuần, Thầy Vinh, Thầy Quý, Thầy Điệp, Thầy Khánh.

14h30 – Tổ chức hoạt động ngoại khóa “Rung chuông vàng – Phòng chống dịch bệnh và phòng chống HIV – AIDS” dành cho học sinh khối 6, 7. Thành phần: BGH, CT Công đoàn, Chi đoàn, TPT, GVCN khối 6, 7 và học sinh khối 6, 7.

Thứ Ba 
(21/05/2019)

7h30 – Hội ý GVCN khối 6, 9.

8h00 – Tổng kết lớp khối 6, 9.

9h30 – GVCN nộp báo cáo tổng kết lớp tại Văn thư.

13h30 – Hội ý GVCN khối 7, 8.

14h00 – Tổng kết lớp khối 7, 8.

15h30 – GVCN nộp báo cáo tổng kết lớp tại Văn thư.

Thứ Tư 
(22/05/2019)

Tổng hợp và công bố danh sách học sinh phải thi lên lớp trong hè 2018 – 2019.

Kiểm kê tài chính - tài sản.

Lao động – Tổng vệ sinh trường lớp

Thứ Năm 
(23/05/2019)

7h30 – Tổng kết Hội đồng – Phân công công tác trực hè.

Lao động, sắp xếp bàn ghế các phòng học.

Tổng vệ sinh các phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng. 

Thứ Sáu 
(24/05/2019)

Tổng hợp danh sách học sinh, danh sách đoàn viên học sinh để bàn giao về sinh hoạt tại địa hương, bàn giao sinh hoạt đoàn tại xã đoàn.

Sắp xếp, gói phần thưởng, trang hoàng Lễ tổng kết phát thưởng.

Phân công trang hoàng tổng kết: Thầy Đạo (Tổ trưởng), Thầy Lâm (Tổ phó), Thầy Phúng, Thầy Quý, Thầy Khánh, Thầy Hiền, Thầy Trung, Thầy Thuần. Phân công học sinh: lớp 9.1, lớp 9.2.

Phân công sắp xếp phần thưởng: Cô N.Anh, Cô Hường, Cô Vân, Cô Tuyền, Cô Tư, Cô Hiệp.

Lao động: Vệ sinh sân trường (lớp 9.3, 9.4).

Thứ Bảy 
(25/05/2019)

6h45 - Tổng kết, phát thưởng năm học 2018 – 2019.

9h30 - Họp Hội đồng.

 
Chủ Nhật 
(26/05/2019)
 Trực cơ quan: Bảo vệ

Trực cơ quan: Bảo vệ

 
Các tin khác