Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 10:15 03/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 )

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN 

                  TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

                                   

                                            KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16

                                                NĂM HỌC 2018 - 2019

I. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Duy trì ổn định số lượng học sinh, vận động học sinh đi học chuyên cần;

- Vừa dạy, vừa ôn tập cho học sinh;

- Các tổ thực hiện dự giờ, thao giảng, kiểm tra hồ sơ, sinh hoạt tổ đảm bảo kế hoạch;

- GV tiếp tục dạy đảm bảo chương trình để chuẩn bị kiểm tra HKI vào tuần 18 (cập nhật lịch báo giảng và tổ trưởng lên kế hoạch kiểm tra);

- Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, động viên học sinh tham gia học bồi dưỡng tại huyện, quan tâm bồi dưỡng học sinh thi hùng biện tiếng Anh.

- Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo Các GV bộ môn thống nhất đề cương và ôn tập nhiều lần cho HS đặc biệt là khối  9.

- Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo công tác triển khai đề cương ôn tập HK 1 ở các khối lớp.

- Tổng hợp, duyệt đề và in sao đề kiểm tra HK1 đề nghe, các môn không  kiểm tra theo lịch của Phòng GD&ĐT.

- Thành lập Ban ra đề rà soát và sao, in, niêm phong đề;

- Tất cả các môn học có chương trình GD địa phương GV giảng dạy mượn SGK ở thư viện để dạy và cho HS học theo tiết đảm bảo PPCT;

- Thực hiện tốt nề nếp dạy học.

- Tuyển chọn và nộp hồ sơ dự thi  KHKT  học sinh trung học năm 2019.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát việc thực hiện chương trình học kỳ 1, rà soát các bài kiểm tra, kiểm tra chế độ cho điểm, cập nhật điểm, theo dõi và chỉ đạo công tác dạy đảm bảo chương trình, ôn tập, kiểm tra học kỳ I theo kế hoạch.

- Phổ biến kế hoạch kiểm tra học kỳ I.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn phân công giáo viên  ra đề thi đề xuất học sinh giỏi khối 8, 9.

- Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD xây dựng kế hoạch ngoại khóa tháng 12.

- Duyệt sổ gọi tên và ghi điểm tháng 11.

II. CÔNG TÁC ĐOÀN-ĐỘI

1. CHI ĐOÀN:

- Sinh hoạt đoàn theo Điều lệ;

- Chỉ đạo Đoàn - Đội  xây dựng kế hoạch "Đền ơn đáp nghĩa".

- Chỉ đạo hoạt động Đội.

2. LIÊN ĐỘI:

- Hoàn thành công việc còn tồn tại;

- Đoàn - Đội  xây dựng kế hoạch "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thực hiện các hoạt động Đội, đảm bảo chế độ báo cáo;

- Tổ chức thể dục giữa giờ, múa hát sân trường;

- Đôn đốc, nhắc nhở các Chi đội giữ gìn vệ sinh lớp học;

- Tuyên truyền HS tham gia các hội thi.

III. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG

Thực hiện vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh. Quét rác và đá trước cổng trường để đảm bảo VS và an toàn giao thông.

IV. CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục thực hiện các khoản thu ở học sinh (GVCN, TQ);

- GVCN và NV Y tế tiếp tục thu bảo hiểm y tế năm 2018 của học sinh có hộ khẩu không thuộc diện bãi ngang.

- Rà soát kinh phí cuối năm 2018;

- Cập nhật thông tin lên trang Web và Cổng CNTT đảm bảo;

- Chuẩn bị DS học sinh  kiểm tra HKI theo phòng của các khối (C.Ánh).

- Họp Hội đồng sư phạm: 13h30, Thứ Năm (06.12.2018)

 - Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án KHKT của học sinh trung học;

- Rà soát bổ sung sách, thiết bị dạy học;

- Họp Chi bộ, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2018, 7h15 ngày Chủ Nhật (09.12).

- Họp Hiệu trưởng tháng 12.

V. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

Các tin khác