Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 22 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Cập nhật lúc : 14:53 14/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 38 năm 2020, từ 14/09/2020 đến 20/09/2020 )
NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Như Tuần 03 tháng 9 (từ ngày 14/9-19/9/2020)

Thứ ngày

Nội dung công việc

Thứ hai, ngày 14/9/2020

- Xây dựng kế hoạch tuần

- Họp tổ văn phòng

- Đưa kế hoạch lên website

Thứ ba, ngày 15/9/2020

- Sắp xếp hồ sơ thiết bị

- Chuẩn bị sổ đầu bài BDHSG 7,8,9

- Theo dõi mượn trả đồ dùng dạy học của giáo viên

Thứ tư, ngày 16/9/2020

- Theo dõi mượn trả đồ dùng dạy học của giáo viên

Thứ năm, ngày 17/9/2020

- Theo dõi mượn trả đồ dùng dạy học của giáo viên

Thứ sáu, ngày 18/9/2020

- Theo dõi mượn trả đồ dùng dạy học của giáo viên

Thứ bảy, ngày 19/9/2020

                                                                       

 

 

 

Quảng Phú, ngày 14 tháng 9 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN

NHÂN VIÊN THIẾT BỊ

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Các tin khác