Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 17 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Cập nhật lúc : 07:58 16/05/2022  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 20 năm 2022, từ 16/05/2022 đến 22/05/2022 )

- Lên kế hoạch tuần.

- Đưa kế hoạch lên website.

- Thu hồi thiết bị cho giáo viên mượn về phòng thiết bị.

- Làm HSSS thiết bị cuối năm.

- Hoàn thành đánh giá công chức, viên chức cuối năm.

Các tin khác