Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 16:01 30/09/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT                                        Độc lập Tự do Hạnh Phúc

                                                                            Quảng Thành, ngày 10 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC  2019-2020

TỔ VĂN PHÒNG

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi :

-  Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH, sự hỗ trợ của toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

 - Tổ có 05 nhân viên biên chế đều đạt chuẩn và trên chuẩn, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tự học và rèn luyện, trau dồi kiến thức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho công tác.

- Luôn đoàn kết giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau cùng trao đổi những kinh nghiệm mà mỗi thành viên đạt được trong công việc cũng như trong các hoạt động khác, góp phần tăng thêm năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ .  

 - Các thành viên trong tổ đều đã ổn định được nơi ăn chỗ ở, nên rất thuận lợi trong công tác và hoàn thành công việc.

2. Khó khăn:

 - Các thành viên trong tổ đều có con nhỏ và nghỉ hộ sản

 - Từng thành viên trong tổ lại phải đảm nhiệm một công việc khác nhau, nên sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn.

 - Một số tổ viên do kiêm nhiệm công việc nên chưa tạo được hiệu quả công việc trong lĩnh vực về nghiệp vụ chuyên môn của mình.

II.  CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:

1- Công tác Văn thư -Lưu trữ:

+ Hoàn thành tốt công tác hồ sơ phổ cập giáo dục năm 2019

+ Thực hiện tốt chế độ báo cáo, chuyển tải, cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

+ Thực hiện tốt công tác lưu trữ, bảo mật thông tin, in ấn phát hành kịp thời tới lãnh đạo nhà trường, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh.

+ Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của trường và Phòng GD&ĐT.

2. Công tác Kế toán:

+ Thực hiện tốt công tác kế toán, đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

 + Xây dựng kế hoạch và tham mưu việc thu chi ngân sách cho Hiệu trưởng, các khoản thu chi theo thoả thuận cho Ban đại diện CMHS đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ.

3. Công tác Thư viện:

+ Số lượng CB-GV đến thư viện, mượn sách 100%

+ Số lượng học sinh đến thư viện: 80%

+ Bảo đảm việc giới thiệu sách theo từng chủ đề

+ 100% giáo viên sử dụng tài liệu phục vụ giảng dạy.

+ Xây dựng “Thư viện chuẩn”.

4. Công tác Thiết bị:

+ 90 % giáo viên được sử dụng thiết bị phục vụ giảng dạy

+ Đảm bảo 100% tiết dạy của giáo viên có đầy đủ đồ dùng dạy học theo kế hoạch đã đăng ký

+ Thực hiện hỗ trợ giáo viên bộ môn 100% các tiết thực hành

+ Thực hiện việc kiểm kê thiết bị 2 lần/năm

5. Công tác Y tế trường học:

+ 100 %  học sinh được khám sức khỏe định kỳ, khám mắt để phát hiện tật khúc xạ kịp thời

+ 100 % Cán bộ-giáo viên-nhân viên và học sinh được sơ cấp cứu đúng quy trình khi có tai nạn thương tích-ốm đau xảy tại trường học.

+ 100 % học sinh được giáo dục truyền thông về phòng chống dịch bệnh; giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước.

+ 100 % học sinh khối 8, 9 được tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

+ 100 % Cán bộ-giáo viên-nhân viên và học sinh nhận đủ và kịp thời các chế độ chính sách.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Đối với Văn thư (Kiêm tổ phó)

Hoàn thành một số hồ sơ học sinh theo quy định nhà trường.

- Tham gia các lớp tập huấn về VT-LT, phổ cập, Cổng TTĐT...

- Quản lý tốt Cổng thông tin điện tử, trang Web

- Thực hiện việc nhập dữ liệu học sinh ở sổ đăng bộ. Hàng tháng theo dõi diễn biến tình hình số lượng học sinh của toàn trường.

- Quản lý tốt, chặt chẽ sổ điểm lớn, học bạ của học sinh.

- Thực hiện công tác văn thư-lưu trữ của trường đầy đủ, kịp thời, khoa học và đúng theo quy định.

- Cập nhật các số liệu thống kê toàn trường.

- Thực hiện công tác thông tin báo cáo giữa nhà trường với học sinh, giáo viên, Phòng GD, Sở GD và các đơn vị liên quan kịp thời, chính xác.

- Hoàn thành tốt hồ sơ phổ cập THCS

- Cấp phát bằng tốt nghiệp và trả hồ sơ học sinh theo đúng quy định.

2. Đối với Kế toán:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Kế toán trong năm học, kế hoạch tuần, tháng.

- Có trách nhiệm làm bảng lương hàng tháng cho cán bộ, giáo viên và nhân viên. Quyết toán dự trù kinh phí, thu và tổng hợp tiền trong năm học.

- Xây dựng kế hoạch và tham mưu việc thu chi ngân sách cho Hiệu trưởng, các khoản thu chi theo thoả thuận cho Ban đại diện CMHS đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ.

- Hoàn thành các loại hồ sơ về tài chính theo quy định.

- Theo dõi nâng lương hàng tháng CB-GV-NV.

 - Thực hiện tốt 3 công khai, (công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện về CSVC, đội ngũ giáo viên, công khai về thu chi tài chính).

 - Làm tốt chuyên môn nghiệp vụ, thanh quyết toán, làm các chế độ kịp thời cho cán bộ giáo viên, nhân viên theo đúng yêu cầu, theo dõi thu, chi đảm bảo niêm yết công khai theo định kỳ và quy định của hiệu trưởng.

 - Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính đối với quỹ học phí và ngân sách, quyết toán đúng quy định và lưu trữ các loại hồ sơ có liên quan.

 - Hàng năm phải kiểm quỹ tiền mặt, khi kết thúc năm tài chính, đồng thời xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 43 của chính phủ.

 - Làm báo cáo tài chính, theo dõi tài sản, tài chính nhà trường.

 - Phối hợp cùng Ban thanh tra Nhân dân để kiểm tra công tác tài chính hàng năm.

3. Đối với Thư viện- Thủ quỹ

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện trong năm học, kế hoạch tuần, tháng.

 - Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình nghiệp vụ thư viện.

 - Lên kế hoạch đọc sách, giới thiệu sách theo chủ đề...

 - Ứng dụng công nghệ hiện thực trong công tác quản lí sách, tra cứu tài liệu...

 - Giới thiệu và làm tốt ngày sách ViệtNam.

  - Hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng Thư viện; phục vụ cán bộ, giáo viên, học sinh; hướng dẫn bạn đọc mượn tài liệu tham khảo. Theo dõi thống kê việc đọc sách, sử dụng sách của giáo viên, học sinh.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả các tài sản được giao bao gồm các trang thiết bị, sách báo và các tài liệu tham khảo khác; kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, tài sản khác của Thư viện theo quy định hiện hành.

 - Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, kiểm tra, phân loại, biên mục tài liệu, làm thư mục… theo đúng các quy định về công tác thư viện.

 - Đề xuất mua bổ sung những đầu sách hay, chủ động làm thanh lý những đầu sách cũ, không còn sử dụng được.

- Có sổ sách theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình cho mượn, nhập hoặc mua mới các đầu sách.

- Báo cáo về tình hình thư viện khi có yêu cầu.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thu-chi, tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho chủ tài khoản, kế toán.

- Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt.

- Kiểm tra số tiền trên phiếu thu, phiếu chi với chứng từ gốc.

- Thực hiện công tác thu, chi các khoản đúng quy định, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, rõ ràng.

4. Đối với Thiết bị ( Kiêm tổ trưởng)

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng trong năm học, kế hoạch tháng, tuần.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng thiết bị trong năm học, kế hoạch tuần, tháng.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về nghiệp vụ phụ trách thiết bị giáo dục. Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu, tài sản của phòng thiết bị, đảm bảo các nội quy, quy định về cho mượn đồ dùng. Trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học.

- Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng, kiểm kê theo quy định, đề xuất thanh lý và mua mới ĐDDH bổ sung hàng năm. Tham mưu với lãnh đạo mua bổ sung các thiết bị còn thiếu...

- Theo dõi thường xuyên lịch cho mượn đồ dùng dạy học tại phòng thiết bị. Cùng các tổ trưởng kiểm tra theo dõi việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên, báo cáo hàng tháng cho Hiệu trưởng.

- Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thiết bị.

- Sắp xếp dụng cụ thiết bị phòng bộ môn,  phòng thiết bị dùng chung, phân loại thiết bị thí nghiệm gọn gàng, khoa học.

- Giới thiệu các đồ dùng dạy học, dụng cụ và hóa chất cho GV và HS.

- Sửa chữa những tiết bị dạy học bi hư hỏng (có thể).

- Quản lý phòng máy và báo cáo tình trạng máy móc hàng tháng cho BGH kịp thời.

5. Y tế 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trong năm học, kế hoạch tuần, tháng.

- Tham gia các lớp tập huấn, giao ban về công tác Y tế hàng tháng, hàng năm.

- Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh và giáo viên.

- Tổ chức giáo dục về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên và kĩ năng sống cho học sinh.

- Tuyên truyền phòng chống các bệnh học đường, các bệnh truyền nhiễm, các tai nạn và thương tích, phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội khác nhằm cung cấp kĩ năng, kiến thức bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ giáo viên và học sinh. Các biện pháp phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời các dịch bệnh…

- Thường xuyên cập nhật thông tin trên mọi phương tiện về diễn biến một số dịch bệnh trên thế giới, trong nước cũng như tại địa phương để kịp thời có kế hoạch, biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa.

- Theo dõi vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng học, nhà vệ sinh thân thiện.

- Giám sát nguồn nước uống của CBGV và học sinh.

 - Xây dụng tủ thuốc, trang thiết bị vật tư để phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh trong nhà trường. Lập sổ theo dõi học sinh bị bệnh.

 - Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ, sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ, giáo, viên và học sinh.

 * Mục tiêu:

+ Xây dựng tổ Văn phòng đạt danh hiệu tổ: Tiên tiến

 Trên đây là kế hoạch năm học 2019 - 2020 của tổ văn phòng.

                                                       Quảng Thành, ngày 10 tháng 9  năm 2019

                Hiệu trưởng                                                                                                        Tổ trưởng tổ văn phòng

       

           Phan Đình Quốc Nghĩa                                                                                                                                      Phan Gia Huy