Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 14 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 17:24 14/08/2013  

Tổ Văn phòng

Điện thoại: 0234.3556526

Tổ Văn phòng có 07 thành viên, làm nhiều công việc khác nhau như: kế toán, thủ quỹ, văn thư, bảo vệ, thiết bị thí nghiệm, thư viện, tổng phụ trách. Với đặc thù công việc như vậy, tổ chúng tôi nhận các nhiệm vụ cụ thể như:
         
          *Công tác văn thư:Thực hiện công việc của công tác văn thư theo sự phân công của lãnh đạo. Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của các công chức nghiệp vụ văn thư cấp trên. Đảm bảo kịp thời, nhanh chóng thông tin hai chiều giữa nhà trường với các cơ quan ban ngành các cấp trong và ngoài nhà trường, tới từng CCVC, CMHS…. Quản lý HSSS, cập nhật thông tin vào các hồ sơ sổ sách của bộ phận văn thư, giáo vụ theo qui định.

          *Công tác tài chính: Chịu toàn bộ  trách nhiệm về công tác kế toán trường học theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật. Thực hiện đúng, kịp thời  chế độ chính sách cho CCVC, việc giải quyết chế độ cho học sinh, đảm bảo thu chi rõ ràng, đầy đủ, công khai, theo đúng nguyên tắc tài chính. Tổng hợp, theo dõi việc thực hiện công tác  kế toán theo kế hoạch; lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm, tháng theo quy định.
Thường xuyên tham mưu với Hiệu trưởng để đảm bảo thu chi đúng nguyên tắc tài chính. Tham mưu cho Hiệu trưởng về các công tác có liên quan tới tài chính, theo đúng nguyên tắc tài chính.

        * Công tác bảo vệ phục vụ: Đảm bảo truyệt đối an toàn công sản nhà trường, trật tự an ninh trường học. Giữ gìn an ninh trật tự trong trường và bốn phía hàng rào quanh trường. Tham gia các hoạt động của nhà trường theo yêu cầu công tác. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác vệ sinh môi trường nhà trường; nước uống cho CCVC và học sinh.

        * Công tác y tế, lao động vệ sinh môi trường: Chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ công tác y tế, chữ thập đỏ, lao động vệ sinh môi trường, tuyên truyền trong CCVC và học sinh về vệ sinh an toàn thực phẩm, về phòng dịch bệnh,... Chăm sóc, theo dõi  sức khoẻ cho CCVC và học sinh trong tr­ường; Công tác y tế học đường. Đảm bảo trường học luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn.

        * Công tác Đội, quản lý, tổ chức và chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường(Các hoạt động cụ thể của Đội TNTP Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua của Đội TNTP Hồ Chí Minh, nền nếp của học sinh). Ban Trật tự kỷ luật, Ban HĐNGLL; Công tác “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  

        * Công tác thư viện: Chịu toàn bộ trách nhiệm xử lý nghiệp vụ thư viện. Có trách nhiệm xây dựng, tổ chức Thư viện hoạt động đảm bảo các tiêu chuẩn Thư viện chuẩn Quốc gia. Cung cấp sách giáo khoa, sách tham khảo, báo, tạp chí,… cho
CCVC. Thường xuyên mở cửa phục vụ bạn đọc, giới thiệu sách; Cùng các tổ chuyên môn trong nhà trường phát triển văn hóa đcọ trong học sinh.

        * Công tác thiết bị đồ dùng dạy học: Thường xuyên quan hệ với Công ty Sách thiết bị trường học để kịp thời trang bị đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học. Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành xử lý nghiệp vụ PBM, phòng TNTH. Xây dựng, tổ chức Phòng bộ môn hoạt động đảm bảo các tiêu chuẩn Phòng bộ môn đạt chuẩn theo QĐ 37. Cùng tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn chuẩn bị thiết bị dạy học, hỗ trợ hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị thực hành, thí nghiệm. Giới thiệu, chuẩn bị TB, ĐDDH cho tất cả các tiết TNTH, TNCM…  Bảo quản, làm vệ sinh, xử lý nghiệp vụ. Bổ sung trang thiết bị đồ dùng dạy học theo yêu cầu giảng dạy; thường xuyên kiểm tra định kỳ trang thiết bị dạy học, các yêu cầu đảm bảo kỹ thuật, an toàn sử dụng trong phòng bộ môn để duy tu, bảo dưỡng hoặc đề xuất kế hoạch sửa chữa, mua sắm bổ sung.  
 Ngoài các nhiệm vụ chính trên đây, các thành viên tổ văn phòng phải tự giác tham gia các hoạt động của các đoàn thể và các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo phân công, làm tốt công tác được giao, hỗ trợ các công chức khác hoàn thành nhiệm vụ; Cộng đồng trách nhiệm để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong công việc, kịp thời đề xuất ý kiến cải tiến công việc, có khó khăn vướng mắc phải báo cáo lãnh đạo giải quyết. Vì vậy, tính chất công việc của từng thành viên trong tổ có khác nhau, nhưng chúng tôi đều có ý thức và quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả nhất, góp phần vào việc vận hành có hiệu quả bộ máy của nhà tr­ường, xác định rất rõ tinh thần phục vụ, bằng kết quả công việc.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Chi Bộ, ban giám hiệu nhà trường, với sự đoàn kết nỗ lực không ngừng của các thành viên trong tổ và sự hỗ trợ của tập thể CCVC nhà trường, tổ Văn phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong các năm qua, tổ có 3 thành viên liên tục được công nhận CSTĐ, các thành viên còn lại đều được công nhận lao động tiên tiến. Tập thể tổ quyết tâm giữ vững các danh hiệu thi đua và luôn thể hiện rõ mình là cánh tay đắc lực trong cơ thể lớn đó là NHÀ TRƯỜNG./.

Tổ trưởng: Trịnh Thị Ngọc Anh                                             

Chuyên môn: ĐH Kinh tế                             Lĩnh vực phụ trách: Thư viện - Thủ quỹ

Điện thoại:                                               Email:

Tổ phó: Nguyễn Thị Tư                                         

Chuyên môn: ĐH Kinh tế                               Lĩnh vực phụ trách: Kế toán

Điện thoại:                                                  Email:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Q. Phúng      
2  Phan Gia Huy      
3  Phan T. Kim Ánh      
4  Đặng Thị Hiền      
5 Huỳnh Thủy      
Các tin khác