Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:17 27/02/2015  

Hướng dẫn truy cập hệ thống "Trường học kết nối"
Bộ GD&ĐT có Công văn số 5555 /BGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng. Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Quảng Điền, Trường THCS Đặng Tất đã tiến hành tập huấn sử dụng hệ thống "Trường học kết nối". Để thống nhất phương thức tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của các trường THCS qua mạng internet, tạo tiền đề tích cực cho việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

 Với mục đích nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong các trường THCS trong đó tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên bước đầu biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn phù với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển năng lực và phảm chất học sinh; làm quen với các hình thức tập huấn, bồi dưỡng, học tập và sinh hoạt chuyên môn qua mạng internet.  Thống nhất phương thức tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của các trường THCS qua mạng internet, tạo tiền đề tích cực cho việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015. 
Để thuận lợi cho việc tập huấn hệ thống "Trường học kết nối", nhà trường đăng tải hướng dẫn để quí thầy cô nghiên cứu và thực hiện.

Tải file 1  
Các tin khác