Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 11 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nhà trường - Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 16:48 02/09/2019  

Kế hoạch tháng 9 năm 2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

   TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

                                    

                                       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 - NĂM 2019

I. Kế hoạch trọng tâm:

Tiếp tục làm tốt công tác huy động và duy trì số lượng đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch.

Nắm vững tình hình số lượng học sinh, làm tốt công tác huy động và duy trì số lượng.

Cập nhật số liệu học sinh lên lớp, lưu ban; chuyển đi, chuyển dến trong hè 2019; học sinh tuyển mới lên Cổng thông tin điện tử.
Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020.
Tổ chức điều tra, cập nhật dữ liệu điều tra phổ cập vào phần mềm và hoàn thành hồ sơ phổ cập THCS năm 2019.
Tổ chức Hội Nghị Cán bộ giáo viên, nhân viên đầu năm học.

Lập các kế hoạch theo nhiệm vụ năm học 2019 - 20120.

Duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch lớp.
Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp theo kế hoạch và kiểm tra, đôn đốc học sinh tham gia học bồi dưỡng lớp 9 tại THCS Đặng Dung. 
Tham gia tập huấn giải Toán bằng máy tính cầm tay.

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc THCS tại Phòng GD&ĐT.
Kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên.

Triển khai tuyên truyền về các bệnh truyền nhiễm đến CBGVNV và học sinh toàn trường.

Triển khai thao giảng chuyên đề.
Tham mưu UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập-XMC xã năm 2019.
Tiếp tục tiến hành thu các khoản thu học sinh năm học 2019-2020.
Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, giáo viên lên Lịch báo giảng và đăng ký sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trên Cổng thông tin điện tử của trường.

Chỉ đạo các tổ hoàn thành đăng ký đề tài Cuộc thi nghiên cứu khoa học năm 2019 - 2020.

Chỉ đạo việc cập nhật, bổ sung đầy đủ các thông tin còn thiếu vào phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai thực hiện nội dung "Đổi mới phương pháp dạy học các môn học và hướng dẫn học sinh tự học".

Tổng hợp học sinh thuộc diện khuyết tật (có giấy chứng nhận của TTYT huyện), học sinh thuộc diện miễn học môn Thể dục.

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.

Triển khai tổ chức tuyên truyền tháng ATGT.

Nắm tình hình học sinh học nghề phổ thông tại trường.

Tổ chức Đại hội Chi đoàn, Đại hội Liên đội.

Họp Liên tịch.

 II. Điều chỉnh - Bổ sung:

Các tin khác