Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:54 05/09/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quảng Thành, ngày 03 tháng 9 năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH TỔ TOÁN TIN

 

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

                                                             

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

 

    Số lượng: Tổng số:  6.   Nữ: 01.  ĐH: 6

 

             a)Thuận lợi:

 

- Được sự quan tâm thường xuyên của lãnh đạo nhà trường, của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và chính quyền địa phương.

 

- Tổ Toán Tin có nhiều giáo viên  có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá tốt, chịu khó rèn luyện, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, có năng lực trong giảng dạy cũng như trong công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác, tổ có tinh thần đoàn kết nhất trí, làm việc đều tay.

 

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được trang bị khá đồng bộ, hiện đại, có tính thực tiễn cao phục vụ khá tốt cho việc dạy và học.

 

- Địa bàn dân cư có truyền thống hiếu học, học sinh ngoan, hiền, thích hoạt động tập thể.

 

           b)Khó khăn:

 

            - Chất lượng đại trà của học sinh về bộ môn toán tương đối thấp.Một số học sinh chưa chăm học, chưa có ý thức trong học tập và rèn luyện .

 

- Một số gia đình phụ huynh do hoàn cảnh kinh tế phải đi làm ăn xa nên việc quan tâm đến học tập và rèn luyện của con em còn hạn chế dẫn đến các em dễ trở thành học sinh cá biệt, không tiếp thu các biện pháp giáo dục.

 

- Địa bàn trường nằm trong khu vực thấp trũng dễ xảy ra những đợt lũ lụt lớn trong năm làm gián đoạn chương trình giáo dục ảnh hưởng đến kết quả giáo dục.

 

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  NĂM HỌC 2018 – 2019:

 

     I. Nhiệm vụ 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

 

Chỉ tiêu: 100% CBGV trong tổ thực hiện tốt phẩm chất, chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh.

 

Biện pháp:

 

           -Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, để từ đó mỗi giáo viên phải chấp hành tốt đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt  chính trị do phòng giáo dục và địa phương tổ chức.

 

         -Thường xuyên nghe thời sự trên đài, truyền hình, đọc báo, truy cập mạng để tìm đọc các thông tin nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết.

 

         -Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào như:

 

           +Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

           +Cuộc vận động “ Mỗi Thầy Cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo”

 

    -Gương mẫu trong công tác, giữ gìn phẩm chất của một nhà giáo ở mọi nơi, mọi lúc.

 

    -Lên lớp đúng giờ, nghỉ có phép, trang phục gọn gàng theo quy định của Công Đoàn, nhà trường . Tác phong đứng đắn, mẫu mực.

 

     II. Nhiệm vụ 2: Công tác chuyên môn – Nghiệp vụ

 

       1/ Hồ sơ chuyên môn :

 

             - Đảm bảo đầy đủ các loại hố sơ sổ sách theo quy định.

 

             -Thực hiện dạy học theo đúng điều lệ trường phổ thông, đúng theo quy chế chuyên môn, tập trung nâng cao chất lượng đại trà.

 

            -Tiếp tục thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, tiếp tục tổ chức hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

 

            - Đánh giá sát trình độ học sinh, khách quan và công bằng.

 

- Thực hiện đúng quy chế xếp loại học sinh;    

 

        2/ Kế hoạch sử dụng TBDH, phòng học bộ môn, dụng cụ TBDH tự làm: Giáo viên trong tổ sẽ sử dụng TBDH một cách có hiệu quả, đảm bảo việc mượn và trả TBDH theo đúng yêu cầu của nhà trường.

 

        3/Thanh tra, dự giờ:

 

          -Thực hiện đúng việc thanh tra và dự giờ giáo viên theo đúng kế hoạch và chỉ tiêu của nhà trường đã đề ra.         

 

 + Kiểm tra toàn diện GV: 2 GV

 

+ Kiểm tra chuyên đề GV: 100%

 

+ Kiểm tra hồ sơ GV: 1 lần / tháng.

 

         4/Chuyên đề, ngoại khóa:

 

                 Ngoại khóa: Hình thức: Rung chuông vàng Toán Tin

 

                                      Đối trượng : Học sinh khối 6

 

                                      Thời gian dự kiến: Tháng 3/2019

 

        5/Về ứng dụng CNTT:  Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học Động viên các giáo viên thường xuyên sử dụng và sử dụng có hiệu quả các phần mềm dạy học  trong các tiết dạy .

 

       6/ Chỉ tiêu:  Số lượng: các lớp phụ trách duy trì lưu ban và bỏ học không quá 1 %

 

 Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2018-2019:

 

Hạnh kiểm:  Tốt: 83%     Khá: 6.5%    Trung bình: 0,5% .

 

Học lực:

 

HSG cấp huyện: phấn đấu Toán 8, Toán 9 : mỗii khối 2 giải, MTCT : 3 giải, Tin: 1 giải.

 

HSG cấp tỉnh:

 

       Toán: 1 giải.  MTCT: 2 giải

 

Môn

Giỏi %

Khá %

T. B %

Yếu %

Kém

Toán 9

26

22

44

8

0

Toán 8

28

23

42

7

0

Toán 7

30

20

45

5

0

Toán 6

30

23

43

4

0

Tin 6

50

40

8

2

0

Tin 7

43

40

15

2

0

Tin 8

38

40

20

2

0

Tin 9

39

48

11,5

1,5

0

 

 

 

 

 

7) Công tác thông tin hai chiều: Thực hiện nhanh chóng và xử lý kịp thời các thông tin 2 chiều giữa tổ và nhà trường, giữa giáo viên trong tổ và nhà trường , giữa tổ và giáo viên trong tổ.

 

           8) Biện pháp:

 

        -Tăng cường dự giờ, thăm lớp, sinh hoạt tổ, nhóm bộ môn. Tổ chức góp ý giờ dạy và rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.

 

       - Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học.

 

       - Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ theo quy định. Đề kiểm tra theo đúng chuẩn KT-KN đảm bảo tính công bằng khách quan.

 

     III. Nhiệm vụ 3: Công tác tự bồi dưỡng, phát triển năng lực sư phạm

 

1. Dự giờ – Thao giảng:

 

- Dự giờ: 18 tiết/giáo viên/năm

 

- Thao giảng: 2 tiết /giáo viên/năm

 

         2. Thi giáo viên giỏi các cấp: Tham gia đầy đủ theo yêu cầu của nhà trường, ngành.

 

         3. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi – Phụ đạo học sinh yếu kém:

 

  a) Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:  

 

   Tổ chủ động chọn đội tuyển học sinh giỏi ngay từ đầu năm học và phân công giáo viên bồi dưỡng  các môn:

 

Toán 8: Thầy Hoàng Ngọc Sơn.

 

Toán 9: Cô Phan Thị Cẩm Nhân.

 

Máy tính cầm tay 8 và lớp 9 : Thầy Đặng Công Quý.

 

Tin học 8 và 9 : Thầy Hoàng Minh Long.

 

Đầu học kỳ II  triển khai bồi dưỡng máy tính cầm tay lớp 7, Toán lớp 7 và Tin học 8, Tin học Trẻ không chuyên để chuẩn bị cho năm học tới.

 

   Phân công những giáo viên có năng lực, có trách nhiệm và có sự nhiệt tình tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

 

             b) Công tác phụ đạo học sinh yếu: Mỗi giáo viên có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu ngay trong tiết dạy.

 

       4. Tham gia học tập các chuyên đề chuyên môn:  Tham gia  học tập đầy đủ các chuyên đề về chuyên môn nhà trường , phòng GD hoặc sở GD tổ chức.Yêu cầu giáo viên  thực hiện đúng kế hoạch BDTX theo yêu cầu của sở  và phòng GD- ĐT.

 

    IV. Nhiệm vụ 4: Công tác khác

 

      1. Công tác chủ nhiệm: Những giáo viên có làm công tác chủ nhiệm lớp cần tăng cường giải pháp nhằm giáo dục sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường. Có kế hoạch nhằm nâng chất lượng giờ sinh hoạt lớp.

 

      2. Việc thực hiện phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Tổ sẽ thường xuyên nhắc nhở giáo viên trong tổ  thực hiện tốt hiện phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”theo kế hoach của nhà trường.

 

      3. Công tác đoàn thể: Tham gia tích cực và hưởng ứng các cuộc vận động do công đoàn nhà trường hoặc công đoàn cấp trên tổ chức.

 

      4. Về việc thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa ở khu dân cư, an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bão lụt, ..: Tổ sẽ có triển khai và vận động giáo viên trong tổ thực hiện tốt về việc thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa ở khu dân cư, an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bão lụt, ..:

 

 C. ĐĂNG KÝ THI ĐUA:

 

1. Lớp:

 

Lớp

Danh hiệu thi đua

9/3

Lớp tiên tiến

 

2. Cá nhân:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

DHTĐ

ĐỀ TÀI SKKN

GHI CHÚ

1

Phan Thị Cẩm Nhân

LĐTT

 

 

2

Nguyễn Văn Thiện

LĐTT

 

 

3

Phan Thái Hòa

LĐTT

 

 

4

Hoàng Ngọc Sơn

LĐTT

 

 

5

Hoàng Minh Long

CSTĐCS

 

Tên đề tài SKKN sẽ bổ sung sau

6

Đặng Công Quý

CSTĐ cấp Tỉnh

Sử dụng MTCT để giải một số dạng toán về dãy số.

 

 

 

 

  3. Tổ: Tổ tiên tiến xuất sắc.             

 

   D. KIẾN NGHỊ:

 

 - Trang cấp thêm: máy vi tính để phòng bộ môn Tin học đáp ứng được hai đến  ba học sinh/1 máy, máy tính cầm tay và sách tham khảo.

 

- Cập nhật thanh lí, thay thế kịp thời các TBDH hư hỏng, còn thiếu trong danh mục

                                             Quảng Thành, ngày 03 tháng 9 năm 2018

 

                                                                   Tổ trưởng

       

 

                                                                                                                                              Phan Thị Cẩm Nhân