Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

Cập nhật lúc : 09:36 13/01/2014  

Ban chấp hành Công đoàn Trường THCS Đặng Tất

 

 

 

Công đoàn cơ sở

Trường THCS Đặng Tất

 

 

 

 

Chủ tịch Công đoàn, UV BCH CĐ Ngành: Trần Đạo
Điện thoại:
Email:

 

P. Chủ tịch Công đoàn: Lê Văn Vững
Điện thoại:
Email:

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

STT

Họ tên

Địa chỉ

1

Nguyễn Minh Huynh

 Quảng Thọ, Quảng Điền, T.T Huế.        

2

Đào Thị Hường

 Quảng Thành, Quảng Điền, T.T Huế.

3

Nguyễn Thị Tố Tâm

 Quảng Thành, Quảng Điền, T.T Huế.